آموزش قالیبافی - و تابلو فرش فقط با ۹۹۰۰۰ تومان آموزش قالیبافی - و تابلو فرش فقط با ۹۹هزار تومان http://www.hastifarsh.ir 2019-01-18T06:56:03+01:00 text/html 2018-12-28T23:07:19+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری اموزش قالیبافی http://www.hastifarsh.ir/post/67 <b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">اموزش قالیبافی</font></b><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">آموزش قالیبافی</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">آموزشگاه قالی بافی در تهران با سه شعبه مختلف</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">هزینه آموزش فقط ۹۹ هزار تومان</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">شعبه شرق : ۷۷۴۹۳۷۴۹ _ ۰۹۱۲۳۰۷۵۱۴۳</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">شعبه غرب : ۴۴۳۸۶۶۰۳ _ ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">با ما تماس بگیرید ...</font></b></div> text/html 2018-09-01T07:59:07+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی http://www.hastifarsh.ir/post/66 آموزش قالیبافی در آموزشگاه قالیبافی<div>آموزش قالیبافی در آموزشگاه ارزان و با قیمتی مناسب&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در سه شعبه&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در تهران&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در ده جلسه</div><div>آموزش قالیبافی و تابلو فرش بافی&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در ستارخان</div><div>آموزش قالیبافی در میدان رسالت&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی فقط با ۹۹ هزار تومان</div><div>تلفن تماس و ثبت نام</div><div><div>۷۷۴۹۳۷۴۹ _ ۰۹۱۲۳۰۷۵۱۴۳</div><div>شعبه شرق تهران&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>شعبه غرب تهران&nbsp;</div><div>۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</div><div><br></div><div>با ما تماس بگیرید</div> </div> text/html 2018-08-28T02:59:35+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی با 99 هزار تومان http://www.hastifarsh.ir/post/65 <font size="5"><b>آموزش قالیبافی در تهران فقط با 99 هزار تومان</b></font><div><font size="5"><b><br></b></font><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>انواع رنگهای مورد مصرف در قالیبافی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>رنگ های طبیعی :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><b>6 - بزغنج :</b> پوست نوعی پسته کوهی است که چون تانن زیادی دارد بعنوان دندانه برای ثابت نمودن رنگ قرمز دانه از آن استفاده می شود البته برای تهیه رنگ خاکستری و مشکی نیز از آن استفاده می کنند .&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>7 - جفت :</b> به پوست زیرین درخت بلوط گفته می شود که پوست آن سرشار از مواد مازوجی می باشد از مواد اولیه برای تهیه رنگهای زرد ، شتری و قهوه ای استفاده می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>8 - نیل ( لاجورد ) :</b> در منا طق گرمسیری مثل جنوب کشور و بلوچستان می روید و از مواد اولیه برای تهیه رنگهای آبی و رنگهایی مثل سبز ، سرمه ای ، مله ای و موشی می باشد و بهترین زمان بدست آوردن رنگ از آن سال اول کاشت آن است و قسمت اصلی رنگ از برگ های آن بدست می آید امروزه رنگهای نیلی را از نیل شیمیایی یا صنعتی جایگزین بدست می آورند .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>9 - زعفران : </b>این گیاه در قاینات ، تربت ، کاشمر و اصطهبانات کشت می شود و از آن رنگ زرد بدست می آید .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">لکن به جهت گرانی این ماده کمتر در رنگرزی مصرف می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>10 - توت سیاه :</b> از مواد اولیه برای بدست آوردن رنگهای بنفش و قرمز می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>11 - کاه :</b> از آن برای بدست آوردن رنگ زرد استفاده می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>12 - گندل :</b> این گیاه در مناطق مرکزی و بویژه بختیار می روید و از آن برای تهیه رنگ زرد روشن استفاده می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>13 - سماق :</b> این گیاه که مصرف خوراکی هم دارد ، دارای مقدار زیادی مواد مازوجی می باشد و از آن برای بدست آوردن رنگهای خرمایی تا قهوه ای استفاده می شود و در اختلاط با سولفات آهن رنگ بنفش تیره ی مایل به قهوه ای می دهد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>14 - وسمه :</b> از مواد اولیه برای تهیه رنگ آبی می باشد که ماده رنگی از برگ آن بدست می آید .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>15 - گلرنگ : </b>ماده رنگی در گل آن موجود است و ماده اولیه برای تهیه زرد مایل به سرخ است .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>16 - آلبالو :</b> از میوه درخت آلبالو جهت بدست آوردن رنگ قرمز استفاده می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>17 - اسپرک :</b> یکی از بهترین مواد رنگرزی که برای تهیه رنگ زرد استفاده می شود و به صورت خود رو می روید و گلهای اسپرک بیشترین رنگ و ریشه آن کمترین ماده رنگی را دارا می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با دو شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - 77130682- ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> </div> text/html 2018-02-26T18:57:43+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالیبافی ارزان http://www.hastifarsh.ir/post/64 آموزش قالیبافی ارزان<div>آموزش قالیبافی در تهران فقط ۹۹ هزار تومان ب ای ده جلسه&nbsp;</div><div><br></div><div>۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</div><div><br></div><div>۷۷۱۳۰۶۸۲</div> text/html 2018-02-13T01:00:31+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/63 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای طبیعی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگهای طبیعی به ۳ گروه رنگهای گیاهی ، جانوری و فلزّی تقسیم می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱- مواد رنگرزی گیاهی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - روناس ( روغناس ) :</b> گیاهی است که در بیشتر نواحی به صورت خودرو می روید ولی در سالهای اخیر در کرمان ، یزد و مازندران کشت می شود . مادّه رنگی از ریشه ی آن بدست می آید که ریشه آن کلفت ، گوشتی و به رنگ سرخ می باشد . نام ماده ی رنگی آن ، آلیزارین می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">روناس بین سن ۳-۷ سالگی حداکثر رنگ دهی را دارد که از روناس ۳ ساله آجری و از روناس ۷ ساله قرمز تیره حاصل می شود و به عبارتی قدرت رنگی ریشه ی روناس با مدت زمانی که در خاک می ماند رابطه ی مستقیم دارد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">پس از آنکه ریشه روناس را از زمین بیرون می آورند آنرا خشک و آسیاب می نمایند و به صورت گرد در می آورند و برای رنگرزی استفاده می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - پوست گردو :</b> گردو درختی است بزرگ و دارای چوب بسیار محکمی می باشد . از پوست سبز رنگ میوه این گیاه برای رنگرزی استفاده می شود . به این صورت که به محض رسیدن میوه آن را جدا کرده و خشک می نمایند و برای رنگرزی مورد استفاده قرار می دهند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این پوست به تنهایی با نسبت های مشخص رنگهای کرم ، شتری و قهوه ای می دهد ، لکن در ترکیب با موادی چون زاج سیاه ، می توان از آن رنگ سیاه بدست می آورد و در ترکیب با سولفات آهن ، خاکستری و مشکی می دهد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳- برگ مو</b> : از برگ مو رنگ زرد بدست می آید لکن از مواد اولیه برای بدست آوردن رنگهای چمنی ، سبز سیر و زرد لیمویی نیز می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - پوست انار :</b> ماده رنگی آن زرد تیره مایل به قهوه ای می باشد برای تهیه رنگ های خاکستری ، مشکی ، زرد ، زرد نارنجی ، کرم و موشی از آن استفاده می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۵ - بَقم :</b> چوب درختی است بلند و سرخ رنگ که از رنگ سرخ آن استفاده می شود . ماده رنگی این گیاه هماتین است و از آن رنگ سرخی می گیرند که برای رنگرزی پشم و ابریشم استفاده می شود . برای تهیه رنگ های بنفش و سرخ بکار می رود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div> text/html 2017-12-08T16:33:46+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری چله کشی http://www.hastifarsh.ir/post/62 آموزش چله کشی text/html 2017-12-05T06:03:39+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/61 <div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>آموزشگاه قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>انواع رنگهای مورد مصرف در قالیبافی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ _ رنگهای جوهری یا آنیلینی یا رنگهای فرّار</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این گروه از رنگها از آنیلین که ارزان و فرّار است بدست می آیند و در عرف قالیبافی به رنگهای جوهری معروف هستند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگهای جوهری نامرغوب بوده و در مقابل شستشو و نور فرسوده شده و ثبات خود را از دست می دهند و به دلیل کم ثباتی خطری جدّی برای فرش ایران است که مصرف آنها باید ممنوع شود ولی به دلایلی چون ارزانی ، جذابیت ابتدایی ، سهل الوصول بودن ، صرف زمان کم برای رنگرزی و عدم آگاهی از مزایای رنگ طبیعی مورد استقبال زیادی قرار گرفتند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - رنگهای کرومی یا دندانه ای :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">گروهی از رنگها مصنوعی هستند و چون از دندانه کروم ( بیکرومات پتاسیم ) برای ثبات و شفافیت رنگهای حاصله از آن استفاده می شود به آنها رنگهای کُرُمی نیز می گویند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">استفاده از این رنگها شبیه رنگهای طبیعی است و در مقابل شستشو و نور از ثبات خوبی برخوردار هستند . این رنگها در قالی نو ، جلوه تند دارند و در قالی کهنه کدر و پژمرده می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2017-11-29T21:38:24+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/60 <font size="4"><b> آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان </b></font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><b>انواع رنگهای مورد مصرف در قالیبافی</b></font></div><div><font size="4">از نظر منشا رنگها به ۲ دسته رنگهای طبیعی و رنگهای مصنوعی تقسیم می شوند :</font></div><div><font size="4"><b>رنگهای طبیعی :</b></font></div><div><font size="4">به رنگهایی گفته می شود که منشا گیاهی ، جانوری و فلزی دارند و رنگرزی با آنها به زمان ، دقت و مهارت نیاز دارد .</font></div><div><font size="4"><b>رنگهای مصنوعی :</b></font></div><div><font size="4">به رنگهایی گفته می شود که از مواد شیمیایی و مصنوعی تهیه می شود و به ۲ دسته رنگهای جوهری و رنگهای کرمی تقسیم می شوند .&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-11-11T13:07:16+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری دار قالی بافی http://www.hastifarsh.ir/post/59 <b><font size="4" face="times new roman, times, serif"> دار قالی . دار قالیبافی</font></b><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">فروش انواع دار قالی بافی</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">فروش دارهای قالیبافی در سایزهای مختلف و قیمت مناسب&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">دارقالی را بعد از فروش پس میگیریم و مجددا از شما میخریم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">دار های آموزشی جهت مدارس و فرهنگ سراها&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">شروع قیمت دار قالی از ۲۵ تومان&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">خرید دار قالی از شعب زیر :</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ &nbsp;09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#ff0000">شعبه 1&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font></font><font color="#ff0000" size="5">&nbsp;_ رسالت ☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5">شعبه 2&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب _ &nbsp;ستارخان☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-weight: bold;"><font size="6">3</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-weight: bold;"><font size="6">3021106 _ 09906277741</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;">شعبه 3 جنوب _ میدان خراسان :☝</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;"><br></font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;">باما تماس بگیرید ☝</font></span></p></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2017-10-25T05:14:21+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/58 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - رنگرزی ::&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">یکی از قدیمی ترین پدیده هایی که بشر موفق به کشف آن شده است رنگ می باشد و تا سالیان سال بشر از مواد رنگرزی طبیعی برای رنگرزی استفاده می نموده است . برخی آن را به مصریان و برخی آن را به چینی ها نسبت می دهند ولی کشفیاتی نیز دال بر وجود چنین هنری در شوش بدست آمده است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">تا قرن ۱۹ میلادی بشر برای رنگرزی ، از مواد طبیعی استفاده می نموده است ولی در قرن ۱۹ میلادی با کشف رنگرزی مصنوعی تحولی عظیم در رنگرزی روی داد و تنوع رنگها به هزاران رنگ رسید و هنوز هم دانشمندان تلاش زیادی برای کشف رنگهایی با کیفیت بالاتر انجام می دهند با توجه به اهمیت رنگ و شناختی که بشر از این پدیده جذاب کسب نموده است توانسته است که پیشرفت قابل ملاحظه ای در این رشته کسب نماید .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">استفاده از رنگهای طبیعی و عملیات رنگرزی از هزاران سال پیش تا کنون در بین مردم کشور ما متداول بوده استدو رنگرزی جایگاه ویژه ای داشته است و با گذشت زمان این رشته پیشرفت نموده است که سعی بر استفاده از رنگهای با تنوع و کیفیت بیشتر بوده است و امروزه نیز با پیشرفت هنر فرش بافی ، هم اکنون در صورت بافی تا صد ها رنگ متنوع استفاده می شود و همین ترکیب رنگهاست که اهمیت قابل ملاحظه ای در مینیاتور بافی دارد و همین استعداد هنرمندان ما در بافت ، رنگ و طرح است که باعث شده است نام ایران و فرش با هم عجین گردد و هنوز هم کشور ما در ارائه این هنر برتری خود را حفظ کند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">به طور کلی رنگها به ۳ گروه رنگهای درجه یک ، درجه دو و درجه ۳ تقسیم می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای درجه یک ( اولیه ) یا اصلی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگهای آبی ، قرمز و زرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای درجه دو :</b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">شامل رنگهایی هستند که از ترکیب ۳ رنگ فوق بدست می آیند و شامل نارنجی ، بنفش و سبز می باشند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای درجه سه :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">شامل رنگهایی هستند که از ترکیب رنگهای اولیه و ثانویه بدست می آیند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">در نوعی دیگر از تقسیم بندی رنگها به ۲ دسته رنگهای گرم و سرد تقسیم می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگها چه گرم و چه سرد یا سیر و یا روشن می باشند و به رنگهای روشن ، رنگهای ملایم و به رنگهای سیر رنگهای تند نیز گفته می شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">هنرمندان ما بیشتر از رنگهای ملایم استفاده می نموده اند و از بکارگیری رنگهای تند پرهیز می کرده اند ، لکن بیشتر به هماهنگی نقش و رنگ التفات داشته اند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">امروزه علاوه بر سلیقه هنرمند طراح و بافنده ، تقاضای بازار نیز در نظر گرفته می شود و با توجه به آن رنگها انتخاب می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>با ما تماس بگیرید...</b></font></div> text/html 2017-10-24T21:50:43+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/57 <div style="text-align: right;"><span style="font-size: large; text-align: justify;"><b>آموزش قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4" style=""><b>روش شماره گذاری نخ با استفاده از سیستم متریک :</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">در این سیستم نخ بر حسب طول در واحد وزن شماره گذاری می شود با توجه به موارد فوق در مباحث قبلی این گونه نتیجه گیری می شود که هر چه طول الیاف پشم بلندتر و قطر نخ کمتر باشد پشم از ظرافت بالاتری برخوردار است و به عبارتی شماره نخ با ظرافت آن رابطه مستقیم و با قطر آن نسبت معکوس دارد و به بیانی واضح تر هر چه شماره نخ بالاتر باشد قطر آن کمتر است .</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">بعنوان مثال : وقتی می گوییم که شماره نخی ۱۰ است منظور این است که ۱۰ متر آن یک گرم وزن دارد و وقتی می گوییم نمره آن ۲۰ است یعنی ۲۰ متر آن ۱ گرم وزن دارد .</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">در این روش طول بر حسب متر و وزن بر حسب گرم (g) سنجیده می شود .&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شماره نخ =طول÷وزن&nbsp; یا&nbsp; N = l/w</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">لازم به ذکر است که خامه های مورد مصرف در قالیبافی دولا می باشد به همین دلیل همراه نمره نخ عدد ۲ نیز ذکر می شود نمرات رایج در بازار عبارتند از :</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;- ۱۱/۲ - ۱۰/۲ - ۹/۲ - ۸/۲ - ۷/۲ -</span><font size="4"><span style="text-align: justify;">۶/۲ - ۵/۲ - ۴/۲ - ۳/۲</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۲۴/۲ - ۲۰/۲</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;- ۱۸/۲ - ۱۴/۲ - ۱۲/۲&nbsp; &nbsp;</span></font><span style="font-size: large; text-align: justify;">در شماره گذاری فوق بزرگترین شماره نشان دهنده ظریفترین نخ به حساب می آید و کوچکترین نمره نشان دهنده ضخیم ترین نخ می باشد .</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b style="text-align: justify;"><br></b></div> text/html 2017-10-22T21:25:10+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/56 <div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="4">آموزش قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳ - مرحله ریسندگی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بعد از مرحله ی فوق ، برای اینکه بتوان از پشم استفاده نمود باید ریسیده شود تا بصورت نخ (خامه) درآید . این کار به دو روش انجام می شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - روش ماشینی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">روی پشم شسته شده و خشک شده حاصل از مرحله قبل آب و روغن که به نسبت های لازم با هم مخلوط شده اند می پاشند ( هدف از پاشیدن آب و روغن تابیدن بهتر پشم می باشد ) پس از ۱۲ ساعت پشم ها را توسط دستگاه ، حلاجی می کنند و در دستگاه کاردینگ که وظیفه اش به نظم کشیدن اایاف و تبدیل تارهای عنکبوتی به فتیله و همچنین تعیین متریک نخ ها میباشد پشم را به صورت نوارهای باریکی به نام نیمچه نخ در می آورند و در دستگاه رینگ به آنها تاب لازم را می دهند و سپس در دستگاههای دو لا تاب و کلاف آنها را تاب داده و به صورت کلاف در می آورند ( معمولا بهتر است که تاب خامه ها کم باشد البته می توان از خامه های دولای بدون تاب و خامه های یک لا نیز استفاده نمود که بستگی به رجشمار و نوع استفاده فرش دارد . )&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - بوسیله دست :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">ریسیدن پشم بوسیله دست بیشتر در بین روستاییان و عشایر رواج دارد که به دو صورت انجام می شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>الف ) بوسیله دوک : </b>در این روش پشم ابتدا حلاجی شده به صورت کلاف روی مچ دست قرار گرفته و شخص آن را به سمت سر دوک هدایت می کند که به صورت نیم تاب در می آید و سپس با چرخاندن دوک و با روشی ماهرانه نیم تاب را تاب لازم داده به نخ تبدیل می کند و به دور دوک می پیچاند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>ب ) بوسیله چرخ چوبی :</b> این چرخ روی پایه ای قرار گرفته در مرکز این چرخ میله ای قرار دارد که حول خودش می چرخد و در ضمن میله ای دیگر به آن متصل است که ریسنده به دلخواه می چرخاند برای انجام این کار پشم را با یک دست به طرف میله هدایت می کند و با دست دیگر چرخ را چرخانده و پشم را به نخ تبدیل می کند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">برای انجام اعمال فوق مهارت لازم است و در صورت بی دقتی نخ ریسیده شده از کیفیت مورد نیاز برخوردار نیست .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div> text/html 2017-10-21T07:01:23+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/55 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>۱ - شستشو به روش دستی و صحیح :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این روش شستشو که از قدیم الایام مرسوم می باشد با استفاده از مواردی مثل چوبک و آب پشم ها را می شویند چوبک که خاصیت جذب مواد روغنی دارد باعث می شود که عمل شستشو بهتر صورت گیرد سپس پشم شویان ، پشم ها را در سبد می گذارند و آنقدر آنها را در آب شیرین و صاف و سرد فرو می برند تا قسمتی از چربی ها تا حد امکان از پشم جدا گردد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">در روش دیگر شستشوی دستی ، از روش گرده شور کردن ( نیمه شور کردن ) پشم ها استفاده می شود به این صورت که حیوان زنده را به داخل رودخانه برده و به صورت ابتدایی با آب و صابون شستشو می دهند . لکن با این روش پشم کاملا تمیز نمی شود و در نتیجه روشی کامل و مطمئن نیست و حتما باید پشم ها به روش بهداشتی شستشو داده شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - روش شستشوی ماشینی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">پس از حلاجی نمودن ، پشم ها را وارد ماشین شستشو می کنند این ماشین که از ۳ - ۵ حوضچه تشکیل شده است باعث می شود که پشم ها به طور کامل و به صورت بهداشتی شسته شوند محتویات حوضچه ها ( حمام ها ) در ماشین شستشوی ۵ حوضچه به صورت زیر می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - حوضچه اول : </b>این حوضچه فقط محتوی آب خالص می باشد ( به طور مثال برای ۱۰ کیلوگرم پشم در این حوضچه ۵۰ لیتر آب موجود است ) در این حوضچه پشم ها را به مدت ۱۵ دقیقه به هم می زنند سپس پشم ها را خارج کرده آب آنها را می گیرند و وارد حوضچه می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - حوضچه دوم :</b> این حوضچه محتوی آب و کربنات سدیم می باشد ( ۵۰ لیتر آب و ۲۵۰ گرم کربنات سدیم ) در این حوضچه پشم ها را به مدت ۵ دقیقه می گردانند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳ - حوضچه سوم :</b> ۵۰ لیتر آب و ۵۰ گرم صابون در این حوضچه موجود می باشد که پشم ها با این مواد شستشو داده می شوند ( در صورت عدم وجود صابون می توان از دیترجنت استفاده نمود و بهتر است آب کمی گرم باشد ) مدت زمان شستشوی پشم ها ۵ دقیقه است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - حوضچه چهارم :</b> این حوضچه محتوی ۵۰ لیتر اب و ۲۵ گرم صابون می باشد که باز ، پشم ها در این حوضچه شستشو داده می شوند ( بهتر است آب کمی گرم باشد ) پشم ها را ۵ دقیقه در این حوضچه نگه می دارند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۵ - حوضچه پنجم :</b> این حوضچه فقط از آب خالص تشکیل شده است پشم ها را پس از ورود به این حوضچه حدود چند دقیقه می گردانند و سپس آب آنها را گرفته و خشک می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این نکته قابل توجه است که از زیاد حرکت دادن پشم ها باید خودداری نمود و سعی نمود که تا حد امکان مواد قلیایی از پشم جدا گردد و عمل خشک نمودن پشم ها به طور دقیق و کامل انجام شود چون در صورتی که پشم ها خوب خشک نشوند فاسد می گردند و برای قالیبافی مناسب نخواهند بود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">عملیات شستشو باعث می شود که پشم ها فاسد نشوند و دچار پوسیدگی و بیدزدگی نشوند و به طور کلی شستشوی ماشینی یک روش بهداشتی ، کامل و مطمئن می باشد و سلامت آتی بافنده را تامین می کند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">لازم به ذکر است که بازده پشم ها ( درصد پشم خالص به ناخالصی های پشم ) برای مناطق مختلف کشور متفاوت است و هر چه این درصد بالاتر باشد پشم از ارزش بالاتری برخوردار است این نسبت برای پشم های سبزوار و تربت حیدریه ۴۴% - ۳۶% و برای پشم های کرمانشاه ۵۲% - ۴۶% می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div> text/html 2017-10-19T21:35:16+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی، و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/54 <div style="text-align: justify;"><font size="4" style=""><b>آموزش قالیبافی،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>اموزش قالیبافی،</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" style=""><b>۲ - مرحله حلاجی و شستشو :</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font size="4">پس از طبقه بندی نمودن پشمها آنها را داخل ماشین حلاجی می ریزند ، عمل حلاجی باعث می شود تا گرد و خاک و فضولات از پشمها جدا شود و در مرحله شستشو پشمها بهتر در معرض مواد پاک کننده قرار گیرد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>الف ) حلاجی :</b> بازکردن پشم ها و پاک کردن آنها از مواد خارجی ( مثل گرد و خاک ، فضولات ، اجزای گیاهی ) را حلاجی می گویند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">حلاجی به ۲ صورت دستی و ماشینی انجام می شود :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - حلاجی دستی ( روش سنتی حلاجی ) :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">در این روش با استفاده از کمان و مشته به روش خاص پشم ها را حلاجی می کنند که در اثر تماس پشم با تار کمان ، پشم ها پف می کنند و عمل حلاجی صورت می گیرد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - حلاجی ماشینی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این عملیات در کارخانجات قبل از شستشو و با استفاده از وسایل مکانیکی صورت می گیرد . عملیات حلاجی باعث می شود که گرد و غبار و فضولات از پشم ها جدا شود و در مرحله شستشو پشم ها بهتر در معرض مواد پاک کننده قرار گیرند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>ب ) شستشو :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">پس از حلاجی نمودن پشم را خارگیری می کنند به این صورت که آنها را در محلول اسیدسولفوریک رقیق فرو می برند و این عمل موجب می شود که خس و خاشاک چسبیده به الیاف که با انجام حلاجی از پشم ها جدا نشده بود جدا گردد ، سپس با فرو بردن پشم ها در حمام قلیایی اثر اسید خنثی می شود سپس پشم ها را با آب شسته و خشک می کنند . بعد از عملیات خارگیری نوبت شستشوی پشم ها فرا می رسد که به دو صورت دستی و ماشینی انجام می شود که روش ماشینی مطمئن تر و بهداشتی می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>&nbsp;- 09123075143</b></font></div> text/html 2017-10-17T07:38:01+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/53 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>آموزش قالی بافی و مراحل تبدیل پشم به خامه</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>خامه :</b> به پشم تابیده شده در اصطلاح قالیبافی خامه می گویند به عبارت بهتر برای آن که بتوان از پشم چیده شده استفاده نمود باید آن را به خامه تبدیل کرد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - طبقه بندی ( سورت بندی ) :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بعد از جدا نمودن پشم از بدن گوسفند پشم ها را تز نظر رنگ و کیفیت جدا نموده و در دسته های مختلف قرار می دهند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">کیفیت پشم گوسفند به عواملی چون تغذیه ، نژاد و محل پرورش گوسفند بستگی دارد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بهترین پشم از گوسفندانی بدست می آید که در مناطق خوش آب و هوا زندگی می کنند از نظر نژاد پشم نژاد های مختلف متغیر است مثلا پشم گوسفندان مرینوس ظریف و نیمه مات است و پشم نژاد خاصی از گوسفندان انگلیسی شفاف و براق است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>انواع پشم از نظر مناطق مختلف بدن گوسفند :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">از نظر مناطق مختلف بدن گوسفند پشم ها به ۱۴ گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - پشم شانه :</b> بهترین پشم روییده در بدن گوسفند می باشد و از آن به عنوان نمونه استاندارد جهت مقایسه استفاده می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - پشم پهلو :</b> بعد از پشم شانه بهترین پشم در بدن هر گوسفند می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳ - پشم تحتانی گردن :</b> از نظر مرغوبیت ، مرغوبیت آن کمتر از پشم پهلو می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - پشم فوقانی گردن :</b> مرغوبیت آن کمتر از قسمت پشم تحتانی گردن می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۵ - پشم پهلو ( جلو ) </b>: پشمی نسبتا خوب با کمترین اجزای گیاهی می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۶ - پشم گرده :</b> پشمی نسبتا خوب با کمترین اجزای گیاهی ولی با مرغوبیت کمتر از پشم پهلو ( جلو ) می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷ - پشم پهلو ( عقب ) :</b> پشمی نسبتا خوب با کمترین اجزای گیاهی ولی با مرغوبیت کمتر از پشم گردن می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۸ - پشم پشت :</b> پشمی که از نظر مرغوبیت ، کیفیت آن از پشم های فوق کمتر می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۹ - پشم تهی گاه بالای زانو :</b> پشمی ضخیم و کوتاهتر از قسمتهای دیگر می باشد و رنگ آن متمایل به زرد می باشد که آغشته به اجزای گیاهی و فضولات حیوانی می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱۰ - پشم شکم :</b> پشمی است پر حجم و با حالت سنگین که با اجزای گیاهی همراه می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱۱ - الیاف بالای زانو :</b> الیافی است کوتاه ، زبر ، خشن که رنگ پذیری آن پایین است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱۲ - پشم سینه </b>: پشمی است با حالت خیلی سبک و ضخیم و از نظر رنگ مات نامرغوب&nbsp; است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱۳ - موی قسمت سر :</b> الیاف این قسمت خیلی سبک ، کوتاه ، باریک و نامرغوب می باشد و پست ترین نوع الیاف می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱۴ - الیاف مویی ساق پا </b>: الیافی کوتاه ، زبر و خشن می باشد که خاصیت رنگ پذیری آن پایین می باشد و پست ترین الیاف بر روی بدن گوسفند می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">در اکثر مناطق دنیا مثل استرالیا سرت بندی فوق رعایت می شود و حتی فردی مسئول مراقبت پشم های جدا شده از بدن گوسفند می باشد تا پشم های قسمت های مختلف با هم مخلوط نگردد تا اینکه در بسته های جدا ، بسته بندی گردد ، ولی در کشور ما سرت بندی فوق انجام نمی شود آنچه در ایران متداول است به شرح زیر می باشد :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - پشم سفید درجه ۱ :</b> کل پشم های سفید بدن گوسفند به استثنای پشم های دست و پای گوسفند می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - پشم سفید درجه ۲ :</b> پشم های سفید دست و پای حیوان و پشم های سفید با الیاف کوتاه در این گروه جای دارند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳ - پشم شکری :</b> شامل پشم هایی می باشد که کمی از سفید تیره تر می باشند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - پشم الوان :</b> مخلوطی از پشم های قهوه ای ، شتری ، خاکستری و پشم های رنگی دیگر می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۵ - پشم مشکی :</b> در این گروه پشم هایی که دارای رنگ مشکی باشند جای دارند .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>&nbsp;شعبه ۱ میدان رسالت :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div> text/html 2017-10-16T07:39:22+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری عوامل موثر در بافت فرش http://www.hastifarsh.ir/post/52 <div style="text-align: justify;"><b>روش شناسایی پشم از الیاف دیگر :</b></div> <div style="text-align: justify;"><font size="4">شناسایی پشم از الیاف دیگر به ۲ طریق امکان پذیر است:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - روش فیزیکی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - روش شیمیایی</b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - روش فیزیکی :</b> در این روش پشم را می سوزانیم وقتی آن را روی شعله میگیریم ابتدا جمع شده و به راحتی می سوزد و با دور نمودن از شعله خاموش می شود و بوی پَر یا موی سوخته را می دهد و به صورت گلگله ای سیاه رنگ در می آید که با کمی فشار پودر شده و مقطع سوخته شده آن زرد رنگ است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - روش شیمیایی :</b> در این روش که انجام آن از روش فیزیکی مشکل تر می باشد حدود ۵ - ۲ گرم از خامه های مصرفی را بر می داریم و الیاف فوق را در یک شیشه که حاوی ۱۰۰ میلی لیتر سود سوز آور ۵% است می اندازیم در صورتی که الیاف فوق طبیعی باشند ابتدا به صورت ژلاتین در آمده و سپس حل می شود . سپس یک کاغد صافی را بر می داریم و روی دهانه یک قیفی که درون&nbsp;‌بشر قرار گرفته است قرار می دهیم و محلول را داخل آن می ریزیم و پس از انجام عمل فوق محلول باقی مانده روی کاغذ را خشک می کنیم و وزن آن را تعیین می کنیم سپس وزن کاغذ را از وزن کل بدست آمده کم می کنیم . وزن باقیمانده وزن الیاف پشم می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بطور مثال:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">اگر ۱۰ گرم پشم را در سود حل کنیم و این محلول ۵ گرم باقی مانده داشته باشد درصد خلوص پشم عبارت است از : ☜☜☜&nbsp; &nbsp; ۵۰% = ۱۰ ÷ ( ۵×۱۰۰) = X ( درصد خلوص</font><span style="font-size: large;">&nbsp;)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۵۰ % = ۵۰% - ۱۰۰% = مقدار درصد ناخالصی</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">با توجه به فرمول فوق در می یابیم که هر چه درصد خلوص بالاتر باشد خامه های مصرفی در فرش از کیفیت بالا برخوردار است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div>